کسب نشان کیفیت آثار معماری و شهرسازي معاصر ايران ایستگاه مترو آزادی

ایستگاه مترو آزادی به عنوان اثر منظر و طراحی شهري، موفق به دريافت پلاک نقره اي و نشان ميزان معماري از دبيرخانه رويداد ميزان معماري و ساختمان گرديد.

ایستگاه زیرزمیني آزادي اصفهان، يک ايستگاه تقاطعي يا تبادلي است که در محل تلاقي دو خط ۱ و خط ۳ با زيربناي ۲۰۰۰۰ متر مربع در ۲ طبقه زيرسطحي احداث گرديده است.

باتوجه به موقعیت ویژه ایستگاه در مجاورت دانشگاه، مجموعه ورزشي و محور چهارباغ، طراحي براين اساس صورت گرفته تا فضاهاي شهري براي تامين رفاه مردم در فضاهاي ايستگاه تأمين شده و کيفيت فضايي در حد استاندارد ايجاد گردد.باتوجه به حداقل فاصله مورد نياز جهت عبور واگن هاي مترو درمحل ايستگاه ، سازه از سطح ميدان بالاتر آمده که در طراحي سطح ميدان با ايجاد يک عدسي و منحني، ضمن بازسازي اوليه ميدان، تلاش شده از عناصر مزاحم ديد شهري پرهيز گردد.

در طراحی سازه سعی شده که با محاسبات دقیق و محاسبه حداکثر بار عبوري سواره، حداقل ضخامت براي بار اضافه شده در نظرگرفته شود. همچنين در سطح ميدان با تاکيد بر مجسمه كاوه آهنگر و ايجاد فضاهاي سبز و محوطه سازي، منطبق بر طرح پيشين ميدان تلاش بر احياي خاطره جمعي مردم از ميدان دروازه شيراز بوده است.

میدان آزادی اصفهان یکي از مهم‌ترين ميادين شهر اصفهان است که روي مسير خيابان تاريخي چهارباغ و در محل باغ هزارجريب قرار گرفته است . با توجه به اهميت تاريخي محدوده طرح و تغييرات مختلف ميدان از بدو پيدايش تا کنون و وضعيت در حال ساخت ايستگاه مترو از سال ۱۳۸۴ بايستي تمهيدي انديشيده مي‌شد كه ميدان آزادي با طرحي شايسته نام آن و يادآور پيشينه غني تاريخي تحويل شهر داده شود. عليرغم اين‌كه مترو يك سازه زيرزميني و دفني است ، اما نمي‌توان تاثير بسيار زياد آن را چه در زمينه زيرساخت‌هاي شهر و چه در ايجاد سازه‌هايي كه نماد بيروني آن در شهر هستند مانند شفت‌ها، ورودي‌ها، پله‌هاي فرار و هواكش‌هاي مختلف ناديده گرفت. موضوع اصلي اين است كه اين سازه‌ها نمي‌خواهند ساز ناكوك و وصله ناجوري بر چهره شهر باشند. وروديها بايد در عين خوانايي  در بدنه‌هاي شهري حل شده باشد و مزاحم حركت پياده نشود. شفت‌هاي هوارسان كه با ارتفاع زياد در داخل ميدان قرار مي‌گيرند نبايد هر يك شبيه عناصري تحميلي به شهر محسوب شوند. بلكه بايستي در طراحي ميدان در نظر گرفته شده و به نحوي در خدمت طرح از آنها استفاده شود.   

  با توجه به حساسیت بسیار زیاد طراحي ميدان در ميان مديريت شهري اصفهان و لزوم اخذ تاييد کميته سيما و منظر شهري گزينه‌هاي مختلفي براي طراحي ميدان پيشنهاد گرديد که با توجه به اولويت‌هاي مختلف مديريت شهري و سازمان قطار شهري، در نهايت بهترين و مناسب‌ترين طرح براي ميدان برگزيده شود.توجه به پيشينه تاريخي، پرهيز از استفاده مستقيم از نمادهاي تاريخي، توجه به عملکردهاي حال حاضر ميدان و ايجاد ميداني براي اصفهان امروز به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام از مهم‌ترين كليدواژه ها در طراحي ميدان مي‌باشد كه سعي شده در طرح مدنظر قرار گيرد.

از شاخصه های ایستگاه می توان به مساحت ايستگاه، استفاده از بازشوهاي داخل ميدان، معماري خاص سنتي اين ايستگاه و استفاده از آجر به عنوان نماي اصلي در کمال سادگي، زيبايي و اقتصادي بودن نما ، سازه بتني ايستگاه، ورودي هاي شيشه اي، استفاده از ايستگاه به عنوان زيرگذر و دسترسي به خيابان هاي مجاور بدون حرکت در ميدان اشاره کرد.

  • تاریخ انتشار: 1399/07/01