امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در زمینه مهندسی راه‌آهن و مترو

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: تفاهم نامه ای بین دانشگاه اصفهان و شرکت مترو منطقه به منظور همکاری های مشترک در زمینه مطالعات و طراحی و خدمات مهندسی راه آهن و مترو امضا شد.

احمدرضا طحانیان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط و گسترش همکاری دوجانبه بین دانشگاه و شرکت در زمینه مهندسی راه آهن و مترو در بخش های مختلف است.

وی تصریح کرد: موضوع تفاهم نامه همکاری استفاده مناسب از توانایی های علمی، تحقیقاتی، صنعتی و آزمایشگاهی کارگاهی تجهیزات و امکانات طرفین در محورهای مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با اشاره به محورهای همکاری بین دانشگاه اصفهان و شرکت مترو، خاطرنشان کرد: محورهای همکاری بر اساس این تفاهم نامه شامل اقدام شرکت در راستای این همکاری در حد امکان نسبت به حمایت از تجهیز آزمایشگاه‌های مهندسی راه آهن و مترو و دانشگاه، اقدام دانشگاه نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت در حوزه مهندسی راه آهن و مترو، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت توسط دانشگاه، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و دوره‌های معادل مورد نیاز مدیران و کارشناسان شرکت توسط دانشگاه، برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی مشترک، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های علمی و کاربردی مشترک، تخصیص سهمیه کارآموزی برای دانشجویان و ایجاد زمینه انجام فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه در شرکت، انجام آزمایش‌های مورد نیاز واحدهای ذیربط شرکت در دانشگاه، تخصیص مکان مناسبی در محل دانشگاه با شرایط مشخص جهت تأسیس دفتر هماهنگی امور پژوهش و فناوری و در صورت تعریف کار معین و تأمین نیرو از طرف شرکت و نیز برقراری ارتباط مستمر طرفین، حمایت شرکت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه که در ارتباط با نیازهای شرکت تعریف و اجرا می‌شود، استفاده کارشناسان شرکت از تحقیقات انجام شده در دانشگاه و متعاقب آن استفاده دانشگاه از تجربیات کارشناسان شرکت، عقد قرارداد در زمینه انجام خدمات مشاوره، مطالعات و طراحی با دیگر ارگان‌ها و شرکت‌ها در زمینه مترو و راه آهن با محوریت دانشگاه و مشارکت در انجام آن است.

وی ادامه داد: به منظور پیگیری و اجرایی کردن هریک از موضوعات تفاهم‌نامه، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان منتخب که توسط طرفین رسماً معرفی می‌شوند، تشکیل خواهد شد و این کمیته نتایج اقدامات و پیگیری‌های انجام شده را به طرفین اعلام خواهد کرد.

  • تاریخ انتشار: 1400/07/08