اعطای تندیس تعالی سازمانی و تقدیرنامه 1 ستاره به شرکت مترو منطقه اصفهان

در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تعالی سازمانی شهرداري اصفهان، تنديس تعالي سازماني و لوح 1 ستاره به شرکت مترو منطقه اصفهان اعطا شد.


در این مراسم که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونين شهردار و مديران عامل سازمان ها و شرکت هاي وابسته به شهرداري اصفهان برگزار گرديد، ضمن قدرداني از اقدامات مجموعه شهرداري جهت ارتقاء کيفيت، عملکرد و دستاوردها در مسير رشد و تعالي، از سازمان ها و شركت هاي شركت كننده در اين ارزيابي تجليل و نتيجه ارزيابي اعلام شد.


فرآیند ارزیابی شرکت مترو منطقه اصفهان در روزهای 14 و 15 بهمن ماه 99 توسط تیم ارزیابی انجام گردید. شرکت مترو منطقه اصفهان در اولین دوره شرکت در این جشنواره موفق به دريافت تنديس تعالي سازماني و لوح تقدير اين ارزيابي شد. کسب این موفقيت را به تمامي همکار ان پرتلاش و سخت کوش اين شرکت تبريک عرض مي نمايیم.

  • تاریخ انتشار: 1400/02/22