لحظات تحویل سال با حال و هوای خدمت رسانی

به منظور تداوم خدمت رسانی مترو اصفهان و رفاه حال شهروندان گرامی، پرسنل این شرکت روزهای تعطیل آخر سال را در محل کار مشغول انجام وظیفه بودند. کارکنان زحمت کش شرکت مترو منطقه اصفهان پای کار ایستادند و تحویل سال ۱۴۰۰ را با حال و هوای خدمت رسانی نو کردند.
  • تاریخ انتشار: 1400/01/01