آگهی تجدید مزایده فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های خط یک مترو

شرکت مترو منطقه اصفهان در نظر دارد اجاره بهره برداری و ساخت تابلوهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط 1 را به مدت 5 سال از طریق مزایده عمومی واگذار نمايد.

لذا از کليه شرکتهای و کانونهای تبلیغاتی واجد شرايط دعوت بعمل می آيد از تاريخ نشر آگهی تا ساعت 14 روز دوشنبه1399/11/06نسبت به کسب اطلاعات و نحوه تکميل و تحويل اسناد ارزیابی مزایده اقدام فرمایند.


موضوع مزایده

مبلغ تضمين شرکت در مزایده

اجاره بهره برداری و ساخت تابلوهای تبلیغاتی واقع در ایستگاههای خط 1 مترو منطقه اصفهان

5.000.000.000ريال


شایان ذکر است از شرکتهای و کانونهای تبلیغاتی که نسبت به تهیه و تکمیل و ارایه اسناد ارزیابی موضوع آگهی اقدام و امتیاز لازمه (65 از 100) پیرامون این مهم را اخذ نمایند متعاقبا جهت حضور درمزایده دعوت بعمل خواهد آمد.

مبلغ ضمانت نامه فوق الذکر(برای متقاضیانی که پس از ارزیابی و کسب حدنصاب لازم به فرایند مزایده دعوت خواهند شد) می بايست بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماده دیگر ارائه گردد.

هزینه دریافت اسناد مزایده (برای متقاضیانی که پس از ارزیابی و کسب حدنصاب لازم به فرایند مزایده دعوت خواهند شد) مبلغ  700.000 ریال می باشد که  می بایست به حساب شماره: 700793873616   بانک شهر بنام شرکت مترو منطقه اصفهان وایز گردد و اصل فیش زمان تحویل گیری اسناد ارائه شود.  

متقاضیان شرکت در مزایده می بایست موارد درخواستی زیر را به صورت منظم و کلاسه بندی شده  و در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه 1399/11/06 به همراه نامه رسمی به واحد دبیرخانه شرکت مترو منطقه اصفهان به نشانی:اصفهان خیابان کاوه ساختمان قطار شهری طبقه 5 تحویل فرمایند:

مدارک مورد نیاز:ارائه آخرين آگهی تغييرات شخص حقوقی در مورد امضای مجاز پيشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور ، آگهی روزنامه رسمی ، گواهی ارزش افزوده ،مجوز تبلیغات معتبر صادر شده از مراجع ذی صلاح،آخرین تغییرات روزنامه رسمی،کپی پروانه تاسیس معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اظهار نامه مالیاتی دو سال اخیر ، آخرین برگ تشخیص و آخرین برگ قطعی مالیات ، گزارش حسابرسی دو سال اخیر ، برگ مفاصاحساب از تامین اجتماعی (برگ استعلام بدهی تامین ،ارائه سوابق اجرایی مرتبط با موضوع مزایده ،سوابق کارای مرتبط با موضوع مزایده (با ارائه تصویر قرارداد با شرکت ها و یا سازمانهای مختلف)و ......،. الزامی می باشد.

ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و شرکت مترو اصفهان به هيچ وجه ملزم به قبول پيشنهاد خاصی نبوده ، تا زماني كه برنده مزايده بصورت كتبي به پيشنهاد دهنده اعلام گردد.

شرکت مترو اصفهان در قبول يا رد پيشنهادات در هرصورت مختار خواهد بود.

تابلوهای موضوع مزایده اعم از سازه و کلیه تجهیزات آن و همچنین تاسیسات تامین برق و انشعاب و تجهیزات آن که با سرمایه پیمانکار و تحت نظارت شرکت مترو ساخته و  نصب می‌گردد، در پایان قرارداد متعلق به شرکت مترو اصفهان خواهد بود و نگهداری از موضوع مزایده اعم از سازه به انضمام کلیه تجهیزات و انشعاب برق و کلیه هزینه‌های مربوطه بر عهده برنده مزایده می‌باشد. برنده مزایده مکلف به رعایت کلیه شرایط و ضوابط ایمنی، دستورالعمل ها، بیمه نمودن تابلوها ، رعایت استانداردهای مربوطه و تحویل آن به انضمام متعلقات و انشعاب آن به صورت صحیح و سالم  پس از اتمام قرارداد، فسخ و یا اقاله به شرکت مترو  می‌باشد.

رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئونات اسلامی و قانونی توسط شخصیت حقوقی، مدیران آن و صاحبان مجاز امضا شخصیت حقوقی الزامی می‌باشد و کلیه مسئولیت‌ها اعم از حقوقی و کیفری ناشی از تخلف از موارد مذکور برعهده متقاضیان و برنده مزایده می‌باشد.

جهت انعقاد قرارداد، برنده مزایده مکلف به ارائه ضمانت لازم انجام تعهدات موضوع مزایده و کلیه تعهدات مربوطه  به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود به صورت ضمانت نامه بانکی  می‌باشند.

کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

بیمه کردن کامل تابلوهای تبلیغاتی موضوع این مزایده اعم از سازه و کلیه تاسیسات، تجهیزات، متعلقات، تامین برق، انشعابات برق و تجهیزات مربوطه و محل‌های نصب آن‌ها اعم از مسئولیت مدنی، آتش‌سوزی، حوادث و غیره الزامی بوده و برعهده برنده این مزایده می‌باشد.

عدم تعلق سرقفلی و حق کسب و پیشه به مستاجر پس از انقضا مدت توافقنامه.با استناد به قانون مالک و مستاجر و با توجه به مدت ذکر شده (5 سال)، در پایان مدت توافقنامه یا فسخ، مستاجر حق هر گونه ادعایی از بابت سرقفلی یا حق کسب و پیشه و یا .......... را از خود سلب می نماید و با اذعان به آگاهی کامل از این مهم حق هرگونه درخواست را قویاً از خود سلب می نماید.

در صورتیکه برنده مزایده ظرف مدت زمانی که شرکت مترو مشخص می نماید جهت ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام ننماید، ضمانت نامه شرکت در مزایده وی به نفع شرکت مترو ضبط خواهد شد و با نفر دوم و یا سوم قرارداد منعقد خواهد شد( کلیه شرایط ذکر شده در خصوص امتناع از عقد قرارداد برای نفرات دوم و سوم نیز حاکم خواهد بود).

 ضمانت نامه شرکت در مزایده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مسترد خواهد شد.

  • تاریخ انتشار: 1399/10/29