همکاری با مسافران کم توان حرکتی

قابل توجه مسافران کم توان حرکتی، پرسنل محترم ایستگاه های مترو، جهت استقرار شما تا رسیدن قطار آماده همکار می باشند. خواهشمند است در صورت نیاز به ایشان اعلام فرمایید.


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مترو اصفهان  • تاریخ انتشار: 1399/05/15