توصیه های بهداشتی پیشگیری از بیماری های واگیر دار

با توجه به شیوع بیماری های واگیر دار  در کشورمان، از همشهریان عزیز خواهشمندیم  که با رعایت توصیه های پیشگیرانه در جهت سلامت خود و سایر همشهریان همکاری های لازم را بعمل آورند. 

  • تاریخ انتشار: 1398/12/04