اهداف و برنامه های مترو اصفهان

مأموریت‌های شرکت مترو

  • شرکت مترو منطقه اصفهان و حومه در راستاي ایجاد شبکه ریلی با جذب و بهره‌گیری بهینه از منابع ملی و شهرداري، نیروهاي توانمند و خلاق و ایجاد فضاي یادگیري مناسب و با اعمال مدیریت علمی مبتنی بر دانایی، تمام تلاش خود را در جهت جذب و رضایت ذينفعان متمرکز نموده است.
  • سرآمدي در ايجاد سیستم ریلی سريع، ايمن، مقرون به‌صرفه و مطمئن
  • جابجايي سريع، ايمن و با كيفيت مردم و كمك به توسعه مناطق جمعیتی در منطقه
  • ارتقاء کیفی محیط‌زیست
  • بهبود زندگي مجموعه شهری اصفهان با ارتقاء سيستم حمل‌ونقل عمومي

برنامه عملکردی

  • سرآمدي در حمل‌ونقل شهري با رويكرد سرعت، دقت و سلامت
  • رتبه‌ی دوم شرکت‌های بهره‌بردار مترو در ايران از لحاظ تعداد مسافر جابجا شده در طول روز تا 5 سال آینده
  • افزايش حجم جابجايي شهروندان تا ۱۰۰،۰۰۰ مسافر در ساعت تا سال ۱۴۰۰ با بهبود پايدار رضايت عمومي
  • معرفی مترو اصفهان به‌عنوان متروي برتر بين شهرهاي كشور