اولین متروهای جهان

اولین مترو جهان در چه کشوری ساخته شد؟

متروهای اولیه به شکل امروزی نبودند و کاربرد متروهای امروزی را نداشتند. اولین خطوط حمل و نقل زیرزمینی در معادن به کار می‌رفتند. روی این خطوط، واگن‌های روباز چرخداری قرار داشتند که ابتدا با نیروی بدنی انسان و بعدها به کمک اسب حرکت می‌کردند. وقتی قطارهای بخار به کار گرفته شدند، خیلی زود افکار عمومی متوجه ساخت قطارهای مسافربری زیرزمینی شد. مترو مسکو که در دهه 1930 میلادی ساخته شد، به خاطر تزیینات با شکوه واگن‌ها، و گچبری‌ها و چلچراغ‌های موجود در ایستگاه‌هایش، هنوز عنوان دیدنی‌ترین مترو جهان را در اختیار خود دارد. چون حرکت قطارهای بخار در تونل‌های زیرزمینی سبب انباشته شدن گازهای مختلف در این مسیر بود، لوله‌های بزرگی را در فواصل معین، وارد تونل کردند تا عمل تهویه هوا نیز انجام شود. به این ترتیب، در روز 10 ژانویه 1863میلادی، نخستین قطار زیرزمینی جهان در مسیری 6 کیلومتری به حرکت درآمد، از زیر شهر لندن گذشت و مرکز تجاری شهر را به نقطه‌ای در غرب شهر متصل کرد. مترو لندن با گذشت سال‌ها گسترش یافته است و اکنون بیش از 408 کیلومتر وسعت دارد. این مترو هر روز 5/2 میلیون مسافر را جا به جا می‌کند.