چارت سازمانی مترو اصصفهاناحمدرضا طحانیان

مدیرعامل

عبدالرسول امامی

معاون فنی، اجرایی و بهره برداری

علی سالاروند

مدیر مهندسی و نت برق

هومن جوادی

مدیر مهندسی و نت نقلیه ریلی

احسان کوهی کمالی

مدیر عملیات

سید مهدی میریان

مدیر امور مالی

سیدمرتضی امامی

مدیر مهندسی نت خط، ابنیه، تاسیسات

حمیدرضا ذره

مدیر سرمایه انسانی

مرتضی نورافکن

رئیس امور کارکنان

سعید فاضل

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

سید محمد زهرایی

رئیس آموزش

حمیدرضا فیروزی

سرپرست فناوری اطلاعات و AFC